Általános Szerződési Feltételek-Kürt Adatmentés

1. STANDARD állapotfelmérés (merevlemez, RAID, SSD, pendrive, memóriakártya, mágnesszalag, floppy, CD, DVD és egyéb adathordozó) esetén a MEGBÍZÓNAK kell gondoskodnia a mentendő eszköz(ök) beszállításáról. Az eszközöket kizárólag a KÜRT Adatmentés Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében lehet leadni.
2. KÜRT csak abban az esetben veszi át az adathordozót állapotfelmérésre, amennyiben az adatmentes.kurt.hu/adatvesztes-bejelentese weboldalon található on-line adatlapot MEGBÍZÓ kitöltötte.
3. Titkosított adathordozó(k) esetén (pl. McAfee, Bitlocker, stb.) a munka megkezdéséhez szükséges szoftver/hardver eszközöket, jelszavakat a MEGBÍZÓNAK meg kell adnia.
4. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy az adathordozó megbontása a garancia elvesztésével jár.
5. Bármilyen jellegű ügyintézéshez (információkérés, eszközök átvétele/leadása, mentett adatok átvétele) szükséges a KÜRT által adott 6 jegyű nyilvántartási szám. MEGBÍZÓNAK a nyilvántartási számot bizalmasan kell kezelnie, azt harmadik félnek csak a saját felelősségére adhatja ki. Az esetlegesen ebből adódó károkért KÜRT nem vállal felelősséget, azok kizárólag MEGBÍZÓT terhelik.
6. STANDARD állapotfelmérés során az eszköz beérkezése után 1 órán belül (RAID, SSD és FLASH adathordozók esetén 3 munkanapon belül), a KÜRT Árajánlatot ad az adatmentésre, amely tartalmazza az adatmentés munkadíját és a várható határidőt.
Az S.O.S. Adatmentés szolgáltatás díját a KÜRT egyedileg állapítja meg. Sikertelen S.O.S. Adatmentés esetén a megállapított díj 20 %-a fizetendő.
CD, DVD, Floppy, Zip lemez esetében, a MEGBÍZÓ az adatmentést vizsgálat nélkül, a KÜRT honlapján közzétett mindenkori aktuális árlistában rögzített áron rendelheti meg.
Egyéb adathordozók esetében a KÜRT az adathordozót egyedi áron vizsgálja meg.
7. MEGBÍZÓ az árajánlat alapján kérheti az adatmentést vagy elállhat tőle. A MEGBÍZÓT a STANDARD állapotfelmérésért díjfizetési kötelezettség nem terheli, ha az adatmentés nem valósítható meg, illetve, ha az állapotfelmérés alapján az adatmentést nem rendeli meg.
8. MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy ha az árajánlat kézhezvétele után az adatmentést megrendeli, úgy a KÜRT jogosult az adatmentés díját kiszámlázni. A KÜRT jogosult kiszámlázni az adatmentés 100 %-os díját abban az esetben is, ha a MEGBÍZÓ az adatmentést megrendeli annak ellenére, hogy a KÜRT a jelentős adatvesztés miatt a mentést nem javasolja.
A mentés komplexitása miatt a KÜRT az árajánlatban jelezheti, hogy a MEGBÍZÓT a vállalási díj minimum 20 %-ának megfelelő díjfizetési kötelezettség terheli (kötelező 20 %). A megrendelést követően a szerződés módosítására (beleértve az árajánlaton szereplő számlázási címet is) már nincs lehetőség!
9. Az adatmentés folyamat lezárását követően, külön díj ellenében kérhető Szakvélemény. A Szakvélemény tartalmazza az adathordozó műszaki állapotát valamint az adatmentés folyamatának leírását.
10. KÜRT az adatmentés várható sikerességének a megállapításánál az Árajánlatkérő Adatlapon az „Elveszett/Keresett adatok” résznél a MEGBÍZÓ által megadott leírást veszi alapul. Abban az esetben, ha MEGBÍZÓ „minden” adatot kér, KÜRT a sikeresség megállapításánál azt veszi figyelembe, hogy az összes adathoz képest mennyit sikerült visszaállítani használhatóan. A hibás, hiányos adatlap kitöltésből eredő károkért KÜRT nem vállal felelősséget, az adatmentési munka megrendelését követően MEGBÍZÓ utólagosan már nem módosíthat a mentendő adatok körén.
11. Ha az adatmentés sikeressége az adatmentés végén, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható mértékben a várható sikerességhez viszonyítva alacsonyabb, úgy a KÜRT az ajánlathoz képest egyedi árajánlatot tesz és lehetővé teszi a MEGBÍZÓNAK, hogy a lementett adatokat megtekintse. Amennyiben a MEGBÍZÓ a módosított árajánlatot nem fogadja el, úgy a megrendeléstől elállhat.
Sikertelen adatmentés esetén a KÜRT nem számít fel munkadíjat (kivétel S.O.S adatmentés és a kötelező 20 %, amennyiben ez az árajánlatban szerepel).
12. Az ajánlatban vállalt határidő az adatmentés megrendelésének időpontjában kezdődik. Amennyiben a teljesítés nem történik meg a megadott határidőre, úgy 5 munkanapos késedelem után MEGBÍZÓ eldöntheti, hogy továbbra is fenntartja megrendelését vagy eláll tőle.
Amennyiben az adatmentéshez alkatrész szükséges az árajánlatban vállalt határidő változhat. Ez esetben a MEGBÍZÓ fizetési kötelezettség nélkül állhat el a megrendeléstől, ha a határidő módosulása több, mint 10 munkanap (kivétel S.O.S adatmentés és a kötelező 20%, amennyiben ez az árajánlatban szerepel).
13. A határidő szempontjából az adatmentés befejezettnek tekintendő, ha a mentett anyag elkészült és erről a KÜRT a MEGBÍZÓT telefonon, faxon, levélben (e-mail) vagy az on-line ügyfélszolgálati oldalán keresztül értesítette.
Ezzel egy időben KÜRT a mentett adatokról ellenőrzési céllal könyvtár és állomány listát tesz elérhetővé a MEGBÍZÓ on-line ügyfél felületén.
Külön igény esetén KÜRT lehetőséget biztosít MEGBÍZÓNAK a mentett adatokba való betekintésre is egy előre egyeztetett időpontban a KÜRT Adatmentés Ügyfélszolgálatán.
Amennyiben az értesítéstől számított 5 munkanapon belül Megbízó nem tesz írásbeli kifogást a mentésről készült file lista és/vagy a KÜRT által megállapított adatmentési sikerességgel kapcsolatban illetve nem él a megtekintés lehetőségével sem, akkor KÜRT elfogadottnak tekinti a file listát és a megállapított sikerességet, majd ennek megfelelően KÜRT számlát állít ki amit megküld a Megbízónak.
14. A mentett adatokat a KÜRT minden esetben másik adathordozóra írja fel (az eredeti adathordozóra nem ment vissza!). Pendrive, memóriakártya, CD, DVD, Floppy esetén 16 GB adatmennyiségig KÜRT az adatokat új pendrive-ra menti, melyért nem számol fel külön díjat. Merevlemezes adatmentés (érvényes még: RAID, SSD, 16 GB-nál nagyobb pendrive, memóriakártya, mágnesszalag) esetén a mentett adatokat 16 GB alatti adatmennyiségnél pendrive-ra menti, 16 GB és 1TB közötti adatmennyiség esetén új, külső merevlemezre, amelyért KÜRT külön díjat nem számít fel. A KÜRT által biztosított cél eszközökre a mentés kézhez vételétől számítva 14 nap garancia van. 1 TB feletti adatmennyiség esetén MEGBÍZÓ biztosíthat saját adathordozót vagy vásárolhat KÜRT-től piaci áron. Speciális, egyedi szervezésű rendszerek esetén a KÜRT és a MEGBÍZÓ közösen egyezik meg a mentett adatok visszaadásnak módjában.
15. Igény esetén – csak Magyarországon belül – a mentett adatokat a KÜRT másnapi futár szolgáltatással szállítja ki a MEGBÍZÓNAK, melyért a KÜRT nem számol fel külön díjat.
16. MEGBÍZÓNAK – eltérő igény hiányában – a mentett adatok átvételétől számított 14 napon belül kell a mentett adatokat tartalmilag is ellenőriznie, ezt követően MEGBÍZÓ már semmilyen igénnyel nem léphet fel a teljesítéssel kapcsolatban. Az esetleges reklamációt írásban kell jeleznie MEGBÍZÓNAK a KÜRT felé. KÜRT köteles a reklamációt a lehető leggyorsabban kivizsgálni.
17. KÜRT az adatmentés során az adathordozóról fizikai másolatot, a mentett adatokról pedig biztonsági másolatot készít. KÜRT a mentett adatok átvételéttől számítva 14 napig őrzi a másolatokat, majd ezt követően megsemmisíti, kivéve ha erről MEGBÍZÓ másképpen nem rendelkezik.
18. A MEGBÍZÓ el nem szállított eszközeit KÜRT még 30 napig őrzi. Amennyiben a MEGBÍZÓ ezen időn belül az eszközeit nem szállítja el, azt úgy kell tekinteni, hogy a MEGBÍZÓ utasítást adott a KÜRT részére eszközei megsemmisítésére.
19. A mentett adatok átvételére csak a munkadíj kiegyenlítése után van lehetőség.
Elfogadott fizetési módok:

  • készpénz
  • bankkártya (csak visa és mastercard)
  • előre utalás
  • on-line kártyás fizetés a KÜRT Elektronikus Ügyfélszolgálati rendszerén keresztül.

Egyedi esetben a KÜRT a mentett adatokat a számla kiállításával egyidejűleg adja át.
20. KÜRT teljes felelősséget vállal MEGBÍZÓ adatainak titkos kezeléséért, azaz kijelenti, hogy e szerződés teljesítése során tudomására jutó adatokat és információt ő és az alvállalkozó is kizárólag e szerződés céljának megfelelően használja fel, azokat harmadik személy részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza. Ezen pont tekintetében az alvállalkozó nem minősül harmadik személynek.
21. E szerződés további részei az Árajánlatkérő Adatlap és az Adatmentés Árajánlat, valamint a KÜRT Adatmentés aktuális árlistája (elérhető: adatmentes.kurt.hu/adatmentes-arak).
22. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadóak.
Budapest, 2017. május 10.
KÜRT Zrt. – Adatmentés

Letöltés