Általános szerződési és
szolgáltatási feltételek

 1. A szolgáltatás igénybevételéhez a MEGBÍZÓNAK kell gondoskodnia a mentendő adathordozó beszállításáról. Az adathordozót és esetleges tartozékait kizárólag a KÜRT Adatmentés Ügyfélszolgálatán tudjuk átvenni, külső helyszínen ez nem lehetséges.
 2. KÜRT csak abban az esetben veszi át az adathordozót, amennyiben az https://adatvesztesbejelentes.kurt.hu/ weboldalon található „Adatvesztés bejelentése” online adatlapot MEGBÍZÓ kitöltötte és az abból generált, kinyomtatott Adatlapot MEGBÍZÓ vagy meghatalmazottja aláírta és az adathordozóhoz mellékelte. Az átvett adathordozóról és tartozékairól Átadás-átvételi dokumentum készül.
 3. Bármilyen jellegű ügyintézéshez (információkérés, eszközök átvétele/leadása, mentett adatok átvétele) szükséges a KÜRT által adott nyilvántartási / iktatószám. MEGBÍZÓNAK a nyilvántartási / iktatószámot bizalmasan kell kezelnie, azt harmadik félnek csak a saját felelősségére adhatja ki. Az esetlegesen ebből adódó károkért KÜRT nem vállal felelősséget, azok kizárólag MEGBÍZÓT terhelik.
 4. Titkosított adathordozó esetén (pl. Bitlocker) az adatmentéshez szükséges szoftver/hardver eszközöket, jelszavakat a MEGBÍZÓNAK meg kell adnia.
 5. A MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy az adathordozó megbontása a garancia elvesztésével jár.
 6. Az adathordozó KÜRT Ügyfélszolgálatra beérkezése után a MEGBÍZÓ által az „Adatvesztés bejelentése” űrlapon kiválasztott bevizsgálási csomagnak megfelelő határidőn belül a KÜRT Árajánlatot ad emailben az adatmentésre, amely tartalmazza az adatmentés munkadíját és a várható határidőt.

CD, DVD, Floppy, Zip lemez esetében, a MEGBÍZÓ az adatmentést vizsgálat és árajánlat nélkül, a KÜRT honlapján közzétett mindenkori aktuális árlistában rögzített áron rendelheti meg. Egyéb adathordozók esetében a KÜRT az adathordozót egyedi áron vizsgálja meg. Az SOS Adatmentés szolgáltatás díját a KÜRT egyedileg állapítja meg. Sikertelen SOS Adatmentés esetén a megállapított díj 20 %-a fizetendő.

 1. MEGBÍZÓ az árajánlat alapján megrendelheti az adatmentést vagy elállhat tőle. Amennyiben az árajánlatra nem érkezik válasz az érvényességi időn belül, az ügyet lezártként kell kezelni úgy, hogy az adatmentés nem került megrendelésre, ilyen esetben KÜRT az el nem szállított eszközöket 90 napig tárolja (lásd 20. pont).
 2. MEGBÍZÓ tudomásul veszi, hogy ha az árajánlat kézhezvétele után az adatmentést megrendeli, úgy a KÜRT jogosult az adatmentés díját kiszámlázni.

KÜRT az árajánlatban kiköthet sikertelen adatmentés esetén fizetendő díjat, amely a vállalási díj minimum 20 %-a. Speciális esetekben KÜRT egyedi árajánlatot ad (továbbiakban: Egyedi Adatmentés árajánlat.)

 1. A megrendelést KÜRT a MEGBÍZÓ által aláírt Adatmentés árajánlat dokumentum alapján fogadja el. A Megrendelés megtehető személyesen a KÜRT Ügyfélszolgálatán vagy válasz emailben, az aláírt, szkennelt Adatmentés árajánlat visszaküldésével. Az adatmentés határideje a KÜRT Megrendelés visszaigazolásától számítandó. Az adatmentés határidejébe a munkához esetlegesen szükséges alkatrész rendelés, illetve annak beérkezésének időtartama nem tartozik bele, így a munkafolyamat ezzel az idővel kitolódik.
 2. A megrendelést követően a szerződés módosítására már nincs lehetőség.
 3. A határidő szempontjából az adatmentés befejezettnek tekintendő, amennyiben erről KÜRT a MEGBÍZÓT elektronikus levélben (e-mail) értesítette.

Sikeres adatmentés esetén KÜRT a mentett adatokról ellenőrzési, szemléltetési céllal könyvtár és állomány listát készít, melyet a MEGBÍZÓ egy biztonságosan generált, jelszóvédett linken érhet el. Amennyiben az elkészült adatmentés értesítéstől számított 5 munkanapon belül MEGBÍZÓ nem tesz kifogást írásban, akkor KÜRT a munkadíjról számlát állít ki, amit megküld a MEGBÍZÓNAK.

 1. KÜRT az adatmentés sikerességének a megállapításánál az Árajánlatkérő Adatlapon az „Elveszett/Keresett adatok” résznél a MEGBÍZÓ által megadott leírást veszi alapul.

KÜRT kizárólag mennyiségi eltérést és fejléc helyességet vizsgál. A lementett állományok fejléc helyességét speciális szoftveres eljárás ellenőrzi. Adatvédelmi és Adatbiztonsági okból adattartalmat KÜRT nem vizsgál, a személyes adatok megismerése nem szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez.

 1. 90%-os sikerességet meghaladó adatmentés esetén az árajánlatban megadott munkadíj kerül kiszámlázásra. Amennyiben az adatmentés eredménye részleges (20% és 90% közötti) úgy, KÜRT arányosan csökkentett munkadíjat állapít meg, az árajánlatban rögzített feltételek szerint (amennyiben a sikeresség nem éri el a 20%-ot, az árajánlatban rögzített minimum munkadíj fizetendő).

Azokban a speciális esetekben, ahol az elkészült adatmentés eredményéről nem készíthető könyvtár és állomány lista (pl. ipari célrendszerek esetén) vagy az eredmény nem szemléltethető listában (pl. RAW mentés) KÜRT és MEGBÍZÓ egyedileg egyezik meg az adatmentés sikerességének megállapításában.

Szükség esetén KÜRT lehetőséget biztosít MEGBÍZÓNAK a mentett adatokba való betekintésre egy előre egyeztetett időpontban a KÜRT Adatmentés Ügyfélszolgálatán egy erre a célra elkülönített számítógépen.

 1. Az adatmentés sikertelen amennyiben az adatmentés nem valósítható meg.
 2. Amennyiben a teljesítés nem történik meg az árajánlatban vállalt határidőre, úgy 10 munkanapos késedelem után MEGBÍZÓ eldöntheti, hogy továbbra is fenntartja megrendelését vagy eláll a megrendeléstől, mely esetben az árajánlatban előre rögzített minimum munkadíj fizetendő.
 3. A mentett adatokat a KÜRT minden esetben egy másik adathordozón adja át, az eredeti adathordozóra nem ment vissza. Sikeres adatmentés esetén a mentett adatok számára 2 TB-ig a KÜRT biztosít egy új adathordozót, melyre az átadásától számított 14 napon belül cseregaranciát vállal, rendeltetésszerű használat melletti meghibásodása esetén.

Amennyiben a mentett adatok mérete meghaladja az 2TB-ot, akkor MEGBÍZÓNAK kell biztosítania megfelelő méretű üres adathordozót.

A mentett adatokat tartalmazó adathordozót KÜRT Adatbiztonsági okból titkosítással látja el, a feloldáshoz szükséges jelszót egy külön emailben küldi meg MEGBÍZÓNAK.

KÜRT csak abban az esetben tekint el a titkosítás alkalmazásától amennyiben ez szakmailag indokolt (pl. ipari célrendszerek esetén), illetve, ha MEGBÍZÓ előzetes írásbeli kifejezett kérése, hogy nem kéri a titkosítást. Az esetlegesen ebből adódó károkért KÜRT nem vállal felelősséget, azok kizárólag MEGBÍZÓT terhelik.

 1. KÜRT az adathordozókat és/vagy a mentett adatokat a munkadíj vagy sikertelenségi díj kiegyenlítése után adja át a MEGBÍZÓNAK.

Elfogadott fizetési módok:

 • készpénz (maximum 100.000 Ft. összegig)
 • átutalás
 • bankkártya, POS terminál (Visa és Mastercard)

Egyedi esetben KÜRT a mentett adatokat a számla kiállításával egyidejűleg adja át.

 1. Sikeres adatmentés esetén KÜRT a mentett adatokat személyesen adja át MEGBÍZÓNAK vagy meghatalmazottjának. Igény esetén, kényelmi szolgáltatásként a mentett adatokat KÜRT szerződött futár partnerével szállíttatja ki a MEGBÍZÓNAK, melyért KÜRT nem számol fel külön díjat. A szállítás során a futárszolgálat hibájából adódó károkért KÜRT nem vállal kártérítési felelősséget, azok kizárólag MEGBÍZÓT terhelik. Incoterms szerinti fuvarparitás: EXW.KÜRT ZRT BUDAPEST RÉTKÖZ U. 5. 4. EMELET.

Speciális esetekben a KÜRT és MEGBÍZÓ egyedileg egyezik meg a mentett adatok átadásának módjában.

 1. MEGBÍZÓNAK a mentett adatokat tartalmazó adathordozó átvételétől számított 14 napon belül van lehetősége az adatmentés ellenőrzésre.

Az esetleges reklamációt emailben (ugyfelszolgalat@kurt.hu) kell jeleznie MEGBÍZÓNAK a KÜRT felé, a tárgyban a nyilvántartási / iktatószám feltűntetésével, részletezve a problémát. KÜRT köteles a reklamációt a lehető leggyorsabban kivizsgálni.

Amennyiben MEGBÍZÓ nem él kifogással 14 napon belül, már semmilyen igénnyel nem léphet fel a szolgáltatás teljesítéssel kapcsolatban. A 14 napot (vagy a reklamáció lezárását) követően KÜRT az adatmentés során az adathordozóról készült biztonsági másolatot visszaállíthatatlanul törli.

 1. MEGBÍZÓ el nem szállított eszközeit (adathordozó és esetleges tartozékok) KÜRT még 90 napig őrzi. Amennyiben MEGBÍZÓ ezen időn belül nem szállítja el, akkor már semmilyen igénnyel nem léphet fel az eszközeivel kapcsolatban.

KÜRT az adathordozót megsemmisíti, majd az esetleges tartozékokkal együtt IT hulladékként kezeli. Az adathordozó megsemmisítése egy speciális célszerszámmal történik, amely olyan mértékű fizikai roncsolást végez az adattárolóban, hogy arról adatmentés már semmilyen jelenleg ismert technológiával nem lehetséges.

 1. KÜRT teljes felelősséget vállal MEGBÍZÓ adatainak titkos kezeléséért, azaz kijelenti, hogy az adatmentésre létrejött szerződés teljesítése során tudomására jutó adatokat és információt kizárólag a szerződés céljának megfelelően használja fel, azokat harmadik személy részére át nem adja, nyilvánosságra nem hozza.
 2. Az adatmentésre létrejött szerződés további részei:
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai irányadóak.

Budapest, 2024. március 14.
KÜRT Zrt. – Adatmentés